hdfs dfs -ls vrací “no such file or directory”

Pokud si zprovozníte HDFS, spustíte démony (start-dfs.sh a start-yarn.sh) a zkusíte zadat příkaz pro výpis aktuálního adresáře, může se stát, že dostanete chybu "no such file or directory”. Tato chyba může být způsobena tím, že pro aktuálního uživatele nemáte vytvořenu složku v /user (která také nemusí být vytvořena). Zkuste nejdříve, zda vám funguje tento příkaz.

hdfs dfs -ls /

Pokud nedostanete žádnou chybu, a zároveň žádný výpis, znamená to, že zatím nemáte vytvořeny žádné složky ani soubory. Zkuste tento příkaz.

hdfs dfs -ls -R /

Předpokládám, že opět žádný výpis. Vytvořte si tedy složku /user a v ní složku s názvem aktuálního uživatele (v mém případě vitfo).

hdfs dfs -mkdir /user
hdfs dfs -mkdir /user/vitfo

Příkaz hdfs dfs -ls vám stále nic nevrátí (v adresáři uživatele nic není), ale neměl by skončit s chybou. Příkaz pro výpis root složky by už ale výsledek vrátit měl, tak jako -ls -R (rekurzivní výpis).

hdfs dfs -ls /
Found 1 items
drwxr-xr-x  - vitfo supergroup     0 2018-01-31 06:27 /user

hdfs dfs -ls -R /
drwxr-xr-x  - vitfo supergroup     0 2018-01-31 06:27 /user
drwxr-xr-x  - vitfo supergroup     0 2018-01-31 06:27 /user/vitfo

Vytvořte si v aktuálním adresáři prázdný soubor a zkuste výpis.

hdfs dfs -touchz myfile
hdfs dfs -ls
Found 1 items
-rw-r--r--  1 vitfo supergroup     0 2018-01-31 06:33 myfile

Napsat komentář