Začínáme programovat v Go: 6. díl – základní datové typy

V tomto díle se seznámíme s některými základními datovými typy. Nebude se jednat o komplexní výčet. S dalšími se pak postupně seznámíme v dalších dílech tutoriálu.

boolean
Hodnota může být pravda (true), nebo nepravda (false)

string
Textový řetězec. S tímto datovým typem jsme se již setkali. Cokoliv uzavřené v dvojitých uvozovkách je považováno za textový retězec (string).

int
Celé číslo.

Nejlepší je ukázat si vše na příkladu.

package main

import "fmt"

func main() {
	var x int = 12
	var y int = 7
	var a string = "12"
	var b string = "7"
	var yes bool = true
	var no bool = false

	fmt.Println(x, y, x + y)
	fmt.Println(a, b, a + b)
	fmt.Println(yes, no)
}

Výsledek

12 7 19
12 7 127
true false

Při vytváření (deklaraci) proměnných se nejdříve uvede klíčové slovo var (jako variable), následně pak název proměnné a nakonec její datový typ. Rovnítkem se proměnné přiřadí hodnota.

Vytváříme dvě proměnné typu celé číslo (x, y), dvě proměnné typu textový řetězec (a, b) a dvě proměnné typu pravda nepravda (yes, no). Všimněte si, že pokud použime operátor pro sčítání (+) na čísla, provede se matematická operace sčítání (12 + 7 = 19) a pokud stejný operátor použijeme na textové řetězce, dojde k jejich spojení („12“ + „7“ = „127“). Funkce Println zobrazí všechny argumenty (hodnoty), které dostane.

Úkol
Vytvořte program, ve kterém budete mít několik proměnných typu int (celé číslo) a proveďte s nimi operace sčítání (+), odčítání (-), násobení (*) a dělení (/). Pozor na to, že int je celé číslo. Pokud budete dělit dvě celá čísla např. 7 děleno 3, tak výsledek bude 2 (a ne 2,3333333).

Možné řešení

package main

import "fmt"

func main() {
	var x int = 16
	var y int = 8

	fmt.Println(x + y)
	fmt.Println(x - y)
	fmt.Println(x * y)
	fmt.Println(x / y)
}

Napsat komentář