Získání data a času v bashi

Pro získání data a času v bashi můžeme využít příkaz date.

#!/bin/bash

now=$(date)
echo $now

Výsledek

So říj 14 17:12:03 CEST 2017

Tento příkaz nabízí celou řadu formátování viz man date. Zde jsou příklady:

actualDate=$(date +%Y-%m-%d) # stejné jako +%F
echo $actualDate

dateTime=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo $dateTime

dateOfYear=$(date +%j)
echo $dateOfYear

Výsledek

2017-10-14
2017-10-14 17:26:04
287

Zdroj: stackoverflow.com/…-format-date-in-shell-script

Napsat komentář