Nejpoužívanější klávesové zkratky v Idea IDE

Vývojové prostředí Idea IDE používám již rok, a tak jsem se rozhodl sepsat mnou nejpoužívanější zkratky. Tento příspěvek by mohl pomoci všem, kteří s tímto vývojovým prostředím začínají. Zkratek existuje samozřejmě mnohem více, ale tyto používám nejčastěji.

Zkratky pro práci v souboru

Ctrl + / Za(Od)komentování řádku(ů)
Ctrl + Y Odstranit řádek
Ctrl + Z Vrátit změny
Ctrl + Shift+ Z Znovu provést změny
Ctrl + Alt + V Přiřazení výrazu do proměnné
Shift + Alt Více násobný kurzor
Ctrl + F Vyhledat v souboru
Ctrl + R Vyhledat a nahradit v souboru
Shift + F6 Přejmenuj (proměnnou, soubor)
Ctrl + mezerník Kontextová nápověda při psaní (když se neukáže automaticky)

Zkratky pro práci na projektu

Ctrl + Alt + <- Posun na pozici kurzoru dozadu (na předchozí pozici)
Ctrl + Alt + -> Posun na pozici kurzoru dopředu
Ctrl + N Najdi třídu podle jména
Ctrl + Shift + N Najdi soubor podle jména
Ctrl + Shift + F Najdi text v adresáři/modulu/projektu
Ctrl + Shift + R Nahraď text v adresáři/modulu/projektu
Alt + F7 Najdi kde se používá označený datový typ/proměnná

 

Napsat komentář