Nastavení JAVA_HOME v Ubuntu

Proměnnou JAVA_HOME nastavíme tak, že si otevřeme soubor /etc/environment a do něj vložíme záznam:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-oracle"

Soubor environment znovu načteme:

source /etc/environment

To, že naše proměnná je funkční můžeme otestovat výpisem do konzole:

echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-8-oracle

Zdroj: askubuntu.com/…/how-to-set-java-home-for-java

Napsat komentář