Začínáme programovat v Go: 5. díl – spojování řetězců

V tomto díle si ukážeme, jak spojovat textové řetězce dohromady. Textové řetězce můžeme spojovat pomocí operátoru + (plus).

var name string = "John"
var surname string = "Smith"

fmt.Println(name + " " + surname")

Tato část kódu by na obrazovku vytiskla John Smith. Došlo by ke spojení tří textových řetězců a to „John“, “ “ a „Smith“ a zobrazení výsledného spojeného řetězce na konzoli. Mezera je textový retězec o délce (počtu znaků) jedna.

Zde je jiný příklad. Jen připomínám, že hodnota ve dvojitých uvozovkách je textový řetězec, i když obsahuje číslice.

package main

import "fmt"

func main() {
	var a string = "111"
	var b string = "222"
	var c string = a

	var whole string = a + b + c

	fmt.Println(whole)
}

Výsledek

111222111

Jak jste si mohli všimnout, můžeme vytvářet proměnné i tak, že jim přiřadíme jako hodnotu jinou proměnnou (v našem případě proměnná c má stejnou hodnotu jako a). V příkladu byla vytvořena proměnná whole, která obsahovala hodnotu spojení tří textových řetězců a to 111 222 a 111.

Úkol
Vytvořte program, který bude mít alespoň tři textové proměnné a ty spojte do jedné věty.

Možné řešení

package main

import "fmt"

func main() {
	var first string = "Toto"
	var second string = "je"
	var third string = "možné"
	var fourth string = "řešení"
	var fifth string = "úkolu"
	var space string = " "

	fmt.Println(first + space + second + space + third + space + fourth + space + fifth)
}

Napsat komentář