Začínáme programovat v Go: 4. díl – proměnné

V tomto díle tutoriálu se podíváme na proměnné. Proměnná je vlastně pojmenování hodnoty. Následně pak pracujeme s tímto pojmenováním (proměnnou). Proměnná se vytváří (deklaruje) pomocí klíčového slova var. Jelikož Go je typový jazyk, proměnné jsou určitého typu. Doposud, aniž jsme si to uvědomovali, jsme používali datový typ string, což je textový řetězec. Cokoliv uzavřené mezi dvě dvojité uvozovky je řetězec. V předchozích dílech jsme volali metodu Println z balíčku fmt a předávali jí string (textový řetězec).

Zde je ukázka, jak se proměnné typu string vytváří.

var jmeno string = "John"
var prijmeni string = "Smith"

Vytváříme dvě proměnné. První je proměnná jmeno, obsahující textový řetězec (je typu string) s hodnotou John. Druhá proměnná je prijmeni, je také datového typu string a obsahuje hodnotu Smith.

fmt.Println(jmeno)
fmt.Println(primeni)

Zobrazíme hodnoty obou proměnných. Použijeme-li proměnnou, použije se její hodnota. Jak jsme uvedli výše, proměnná je pojmenovaná hodnota.

Zde je celý program

package main

import "fmt"

func main() {
	var name string = "John"
	var surname string = "Smith"
	
	fmt.Println(name)
	fmt.Println(surname)
}

Výsledek

John
Smith

Úkol
Zkuste si vytvořit vlastní program, který bude mít několik textových proměnných a ty vypíše do konzole.

Možné řešení

package main

import "fmt"

func main() {
	var w = "white"
	var b = "blue"
	var r = "red"
	
	fmt.Println(w)
	fmt.Println(b)
	fmt.Println(r)
}

Napsat komentář