Přejmenování sloupce v PostgreSQL

Přejmenování sloupce je velmi podobné vytvoření nového sloupce, které bylo popsáno v tomto příspěvku. Opět se používá příkaz ALTER TABLE jen místo ADD je RENAME. Syntaxe příkazu je následující.

ALTER TABLE nazev_tabulky RENAME COLUMN puvodni_nazev_sloupce TO novy_nazev_sloupce

Nejdříve si vytvoříme tabulku s daty a následně pak přejmenujeme její sloupce.

drop table if exists pokus;
create table pokus (
	id serial not null,
	name varchar(100) not null,

	primary key (id)
);

insert into pokus (name) values ('jnovak'), ('vlasak'), ('kvetinka');

Takto se provede přejmenování sloupců.

alter table pokus rename column id to id_pokus;
alter table pokus rename column name to username;

Napsat komentář