Archetyp quickstart

Maven archetype je předdefinovaný vzor (forma, šablona) projektu a může být použit pro vygenerování nového projektu. Projekty vygenerované podle jednoho archetypu mají stejnou strukturu. V Mavenu je celá řada připravených šablon (archetypů). Jednou z nich je archetyp quickstart.

Parametry
groupId: vitfo.cz
artifactId: quickstart_project
version: 1.0-SNAPSHOT

Vygenerovaná struktura

quickstart_project
│  pom.xml
│
└───src
  ├───main
  │  └───java
  │    └───cz
  │      └───vitfo
  │          App.java
  │
  └───test
    └───java
      └───cz
        └───vitfo
            AppTest.java

Napsat komentář