Testování privátních metod

V některých případech obsahuje třída složité metody, které však používá pouze tato třída a je zbytečné měnit jejich viditelnost jen kvůli otestování. K otestování takových metod je nutné využít reflexi.

Třída, kterou budeme testovat. Tato třída obsahuje veřejnou metodu compute() a privátní metodu getLongFromString(). Obě tyto metody budeme chtít otestovat.

public class MyClass {
  
  public long compute(String num1, String num2) {
     return Math.abs(getLongFromString(num1) - getLongFromString(num2));
  }

  private long getLongFromString(String number) {
     return Long.parseLong(number);
  }
}

Třída, která slouží jako předek všech testovacích tříd. Tato třída obsahuje metodu getPrivateMethods, která na základě třídy, názvu metody a jejich parametrů dokáže vrátit a zpřístupnit danou metodu na daném objektu.

import java.lang.reflect.Method;

public class AbstractTest {
 
    protected Method getPrivateMethod(Class<?> clazz, String methodName, Class<?> ... parameterTypes) {
       try {
          // get method vrací pouze public metody
          // Method method = clazz.getMethod(methodName, parameterTypes);
          // proto je potřeba volat getDeclaredMethod
          Method method = clazz.getDeclaredMethod(methodName, parameterTypes);
          method.setAccessible(true);
          return method;
       } catch (Exception e) {
          throw new IllegalArgumentException("Cannot obtain method with name: " + methodName, e);
       }
    }
}

A nakonec třída s testy. Metodu getLongFromString testujeme dvakrát. Jednou pro případ, že zadáme správné parametry a podruhé testujeme, že vyhodí výjimku.

import static org.junit.Assert.assertTrue;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
 
import org.junit.BeforeClass;
import org.junit.Test;
 
public class MyClassTest extends AbstractTest {
    private static MyClass myClass;
   
    @BeforeClass
    public static void prepare() {
       myClass = new MyClass();
    }
 
    @Test
    public void computeOK() {
       String n1 = "120";
       String n2 = "330";
      
       long result = myClass.compute(n1, n2);
       assertTrue(result == 210);
    }
   
    @Test
    public void getLongFromStringOK() throws IllegalAccessException, IllegalArgumentException, InvocationTargetException {
       String n = "30";
      
       Method testedMethod = getPrivateMethod(MyClass.class, "getLongFromString", String.class);
       long result = (Long) testedMethod.invoke(myClass, n);
      
       assertTrue(result == 30);
    }
   
    @Test(expected = InvocationTargetException.class)
    public void getLongFromStringThrowsException() throws IllegalAccessException, IllegalArgumentException, InvocationTargetException {
       String s = "AB";
      
       Method testedMethod = getPrivateMethod(MyClass.class, "getLongFromString", String.class);
       testedMethod.invoke(myClass, s);
    }
   
}

Anotace @BeforeClass znamená, že daná metoda se volá jednou a to před voláním jakékoliv jiné metody ve třídě. Anotace @Test(expected = InvocationTargetException.class) definuje, jaký typ výjimky má být vyhozen. Metoda getLongFromString sice vyhodí NumberFormatException, ale ta pak způsobí InvocationTargetException. Z toho důvodu očekáváme při testu tuto výjimku.

Napsat komentář