Prohlížení souborů

V předchozí části jsme se věnovali textovému editoru Nano. Umíme tedy vytvořit soubor a editovat jej. Ne vždy ale potřebujeme textový editor. Většinou nám stačí si soubor prohlédnout a nechce jej editovat. K tomuto účelu existuje několik programů.

Pomocí nano si vytvoříme tři soubory soubor1 s textem:

Jedna
Dva
Tři

soubor2 s textem:

Čtyři
Pět
Šest

soubor3 s textem:

Nějaký dlouhý text.

Cat

Tento program spojí soubory a zobrazí jejich obsah. Pokud tomuto programu zadáte jeden soubor, zobrazí jej. Pokud mu zadáte více souborů, spojí je a výsledek zobrazí.

> cat soubor2
Čtyři
Pět
Šest
> cat soubor1 soubor2
Jedna
Dva
Tři
Čtyři
Pět
Šest

Tento program se velmi často používá pro zobrazení obsahu krátkých souborů. Pokud použijete cat na dlouhý soubor, zobrazí se vám konec souboru.

More

Pokud si chce postupně prohlédnout delší soubor, potřebujete tak zvaný stránkovací program, který vám zobrazí daný soubor po jednotlivých stránkách. Jedním z nejpoužívanějších takových programů je more. Pokud je soubor krátký (menší než se vleze na okno terminálu), zobrazí vám jej celý.

> more soubor1
Jedna
Dva
Tři

Pokud je dlouhý, zobrazí vám jej od začátku. Klávesou enter se posouváte po řádcích, klávesou mezerník po stránkách. Ve spodní části vidíte kolik procent souboru jste již viděli. Klávesou B (nebo Ctrl + B) se vrátíte o stránku zpět. Klávesou Q ukončíte program. Program se také ukončí po zobrazení celého souboru.