Psaní a mazání textu v editoru Vim

Editor Vim má několik módů. Nejčastěji používaný je příkazový mód, ve kterém se editor nachází při spuštění nebo po stisku klávesy ESC. Pokud potřebujete napsat text (což pokud jsme si otevřeli textový editor se dá předpokládat) musíme se přepnout do režimu vkládání. To lze provést několika různými klávesami.

i začne se psát od místa před kurzorem
I začne se psát od začátku řádku
a začne se psát od místa za kurzorem
A začne se psát na konci řádku
o začne se psát na novém řádku za řádkem, na kterém je umístěn kurzor
O začne se psát na novém řádku před řádkem, na kterém je umístěn kurzor

Pokud potřebujete mazat, je třeba se přepnout do příkazového režimu (klávesa ESC). Pak pro mazání můžete použít následující klávesy:

x maže znaky směrem doprava
X maže znaku směrem doleva
D smaže všechny znaky od kurzoru do konce řádku
dd smaže celý řádek

Zdroj: www.lagmonster.org/docs/vi.html

První pomoc s Vim

Vim je textový editor používaný převážně v prostředí Linuxu. Jedná se o mocný nástroj, který má ale nestandardní ovládání. Pokud omylem otevřete soubor v tomto editoru, můžete se docela zapotit.

Po spuštění se Vim otevře v normálním režimu. Tento režim je normální pro Vim, nikoliv však pro náhodného uživatele. V tomto režimu editor nevkládá znaky psané na klávesnici, ale provádí příkazy. Pokud chcete do souboru psát, musíte přejít do režimu vkládání. Zde jsou nejzákladnější příkazy, pro práci s editorem Vim.

Změna režimu

i nebo I přechod do režimu vkládání (psaní)
ESC přechod do normálního režimu

Normální režim

:q  ukončení programu
:q!  ukončení programu bez uložení změn
:wq  zapsání změn a ukončení programu
x  smazání znaku na pozici kurzoru
dd  smazání řádku, ve kterém je kurzor

Vyhledávání v normálním režimu

/slovo vyhledá v textu slovo „slovo“
n další výskyt hledaného výrazu
N předchozí výskyt hledaného výrazu
* pokud se kurzor nachází na nějakém slově, vyhledá jeho další výskyt
# pokud se kurzor nachází na nějakém slově, vyhledá jeho předchozí výskyt

Zdroj: stackoverflow.com/…/how-to-exit-the-vim-edito