Přidání jiné webové stránky do Vaadin view

Do Vaadin view lze jinou webovou stránku přidat velmi jednoduše. Pro vložení jiného webu do aktuální stránky se v HTML používá element <iframe>. IFrame (Inline Frame, do češtiny se překládá jako plovoucí rám) vymezuje plochu v aktuální stránce pro vložení jiné webové stránky. Do Vaadin view lze <iframe> vložit pomocí objektu BrowserFrame.

final BrowserFrame browserFrame = new BrowserFrame("Stránka inITjobs.cz", new ExternalResource("https://www.initjobs.cz"));
browserFrame.setWidth("100%");
browserFrame.setHeight("600px");
addComponent(browserFrame);

Pro zvýraznění jsem přidal elementu <iframe> ohraničení.

.v-browserframe iframe {
  padding: 10px;
  border: 1px solid black;
}

Vaadin 8 a odkazy

Vaadin Link (odkaz) je klasický html odkaz <a href…> a na rozdíl od tlačítka a click listeneru jej crawler webových stránek je schopen najít a následovat na url, na kterou směřuje.

Textový odkaz

Link link = new Link("praceodnas.cz", new ExternalResource("https://www.praceodnas.cz"));
addComponent(link);

Obrázek jako odkaz

Jako obrázek je možné použít ClassResource nebo ThemeResource. Pokud používáte klasickou Maven strukturu projektu, ClassResource je zdroj ve složce src/main/resources. V příkladu uvedený new ClassResource("/images/logo.png") znamená, že soubor logo.png se nachází ve složce src/main/resources/images.

Číst dálVaadin 8 a odkazy