Vararg a spread operátory v Kotlinu

Hvězdička (*) je spread operátor, který rozbalí pole do seznamu hodnot.
Parametr vararg umožňuje předat do funkce libovolné množství argumentů. Každá funkce může mít maximálně jeden vararg operátor.

fun main() {
  val lines = arrayOf("First line", "Second line")
  
  printOnLines("")
  
  printOnLines(header = "Header")
  
  printOnLines(header = "Header", lines = lines)

  printOnLines(header = "Header", lines = arrayOf("First line", "Second line"))
  
  printOnLines("Header", *lines)

  printOnLines(header = "Header", *lines)
  
  printOnLines("Header", "First line", "Second line")

  printLines(*lines)
}

fun printOnLines(header: String, vararg lines: String) {
  println(header)
  println("----------------------------")
  lines.forEach {
    println(it)
  }
}

fun printLines(vararg lines: String) {
  lines.forEach { 
    println(it)
  }
}

Napsat komentář