Node.js a Express Hello World

Express je framework pro práci s Node.js.

Vytvoření kostry aplikace:

  • npm init –yes
  • npm install express
  • vytvořit soubor index.js

index.js

const express = require('express');
const app = express();

app.listen(3000, () => console.log('Listening on port 3000...'));

app.get('/hello', (req, res) => {
    res.send("Hello");
});

Spuštění

node index.js
Listening on port 3000...

Výsledek bude na adrese http://localhost:3000/hello.

Napsat komentář