Spring OAuth2

Pro vytvoření oauth autorizace nabízí spring knihovnu

org.springframework.security.oauth:spring-security-oauth

Zde najdete celkem 8 endpointů označených anotací @FrameworkEndpoint:

  • /oauth/authorize (class AuthorizationEndpoint)
  • /oauth/authorize, method = RequestMethod.POST, params = OAuth2Utils.USER_OAUTH_APPROVAL (class AuthorizationEndpoint)
  • /oauth/check_token (class CheckTokenEndpoint)
  • /oauth/token, method=RequestMethod.GET (class TokenEndpoint)
  • /oauth/token, method=RequestMethod.POST (class TokenEndpoint)
  • /oauth/token_key, method = RequestMethod.GET (class TokenKeyEndpoint)
  • /oauth/confirm_access (class WhitelabelApprovalEndpoint)
  • /oauth/error (class WhitelabelErrorEndpoint)

Anotace @FrameworkEndpoint znamená, že tyto endpointy jsou vytvořeny frameworkem. Nemusíte je tedy vytvářet sami.

Napsat komentář