Java 9 Flow.Subscriber and Flow.Publisher

Java 9 představila Flow API, které umožňuje reaktivní programování. V tomto příspěvku vytvořím aplikaci, která se bude skládat z jednoho publishera, který vytváří data a dvou subscriberů, kteří data zpracovávají. Jeden ze subscriberů je dostatečně rychlý a zvládá data zpracovávat rychleji, než je publisher produkuje, druhý subscriber je výrazně pomalejší.

Data.class

public class Data {

  private final int number;

  public Data(int number) {
    this.number = number;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Data{number = " + number + "}";
  }
}

MyPublisher.class

import java.util.concurrent.Executor;
import java.util.concurrent.SubmissionPublisher;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.stream.IntStream;

public class MyPublisher extends SubmissionPublisher<Data> {

  private final String name;

  public MyPublisher(Executor executor, int maxBufferCapacity, String name) {
    super(executor, maxBufferCapacity);
    this.name = name;
  }

  public void start() {
    IntStream.range(1, 10).forEach(i -> {
      Data data = createData(i);
      System.out.println(name + " created " + data);
      offer(
          data,
          10,
          TimeUnit.SECONDS,
          (subscriber, msg) -> {
            return false;
      });

    });
    System.out.println(name + " finished");
  }

  private Data createData(int number) {
    try {
      Thread.sleep(1000);
      return new Data(number);
    } catch (InterruptedException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }
}

MySubscriber.class

import java.util.concurrent.Flow;

public class MySubscriber implements Flow.Subscriber<Data> {

  private Flow.Subscription subscription;
  private final long waiting;
  private final String name;

  public MySubscriber(String name, long waiting) {
    this.waiting = waiting;
    this.name = name;
  }

  @Override
  public void onSubscribe(Flow.Subscription subscription) {
    System.out.println(name + " onSubscribe");
    this.subscription = subscription;
    subscription.request(1);
  }

  @Override
  public void onNext(Data data) {
    System.out.println(name + " got: " + data);
    process();
    System.out.println(name + " processed: " + data);
    subscription.request(1);
  }

  @Override
  public void onError(Throwable throwable) {
    System.out.println(name + " error");
  }

  @Override
  public void onComplete() {
    System.out.println(name + " finished");
  }

  private void process() {
    try {
      Thread.sleep(waiting);
    } catch (InterruptedException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }
}

Application.class

import java.util.concurrent.ForkJoinPool;

public class Application {

  public static void main(String[] args) {
    MyPublisher publisher = new MyPublisher(ForkJoinPool.commonPool(), 10, "Publisher");
    MySubscriber sub1 = new MySubscriber("Subscriber 1", 500);
    MySubscriber sub2 = new MySubscriber("Subscriber 2", 2000);
    publisher.subscribe(sub1);
    publisher.subscribe(sub2);

    publisher.start();

    try {
      // čekání, než se aplikace ukončí
      Thread.sleep(20_000);
    } catch (InterruptedException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }
}

Výsledek

Subscriber 1 onSubscribe
Subscriber 2 onSubscribe
Publisher created Data{number = 1}
Subscriber 2 got: Data{number = 1}
Subscriber 1 got: Data{number = 1}
Subscriber 1 processed: Data{number = 1}
Publisher created Data{number = 2}
Subscriber 1 got: Data{number = 2}
Subscriber 1 processed: Data{number = 2}
Subscriber 2 processed: Data{number = 1}
Subscriber 2 got: Data{number = 2}
Publisher created Data{number = 3}
Subscriber 1 got: Data{number = 3}
Subscriber 1 processed: Data{number = 3}
Publisher created Data{number = 4}
Subscriber 1 got: Data{number = 4}
Subscriber 1 processed: Data{number = 4}
Subscriber 2 processed: Data{number = 2}
Subscriber 2 got: Data{number = 3}
Publisher created Data{number = 5}
Subscriber 1 got: Data{number = 5}
Subscriber 1 processed: Data{number = 5}
Publisher created Data{number = 6}
Subscriber 1 got: Data{number = 6}
Subscriber 1 processed: Data{number = 6}
Subscriber 2 processed: Data{number = 3}
Subscriber 2 got: Data{number = 4}
Publisher created Data{number = 7}
Subscriber 1 got: Data{number = 7}
Subscriber 1 processed: Data{number = 7}
Publisher created Data{number = 8}
Subscriber 1 got: Data{number = 8}
Subscriber 1 processed: Data{number = 8}
Subscriber 2 processed: Data{number = 4}
Subscriber 2 got: Data{number = 5}
Publisher created Data{number = 9}
Subscriber 1 got: Data{number = 9}
Publisher finished
Subscriber 1 processed: Data{number = 9}
Subscriber 2 processed: Data{number = 5}
Subscriber 2 got: Data{number = 6}
Subscriber 2 processed: Data{number = 6}
Subscriber 2 got: Data{number = 7}
Subscriber 2 processed: Data{number = 7}
Subscriber 2 got: Data{number = 8}
Subscriber 2 processed: Data{number = 8}
Subscriber 2 got: Data{number = 9}
Subscriber 2 processed: Data{number = 9}

Napsat komentář