Varování „Redundantní názvy hostitelů“ v Google Analytics

Pokud vám Google Analytics zobrazuje varování „Redundantní názvy hostitelů“, znamená to, že vaše služba přijímá údaje z redundantních hostitelů. Např. máte doménu priklad.cz, u které sledujete návštěvnost a redundantní názvy v tomto případě jsou priklad.cz a www.priklad.cz. Pokud vám na web přijde 150 návštěv z www.priklad.cz a 30 z priklad.cz, bude se vám zobrazovat návštěvnost pouze z jednoho z nich.

Řešením je vytvořit filtr, který odstraní buď z názvu hostitele odstraní www v případě, že tam je, nebo www odstraní v případě, že tam není.. Filtr vytvoříte následujícím způsobem:
Správce -> Vyberte účet výběr dat -> Filtry -> Přidat filtr -> Vlastní -> zvolit Vyhledat a nahradit.

Pokud chcete sjednotit priklad.cz a www.priklad.cz pod název s www, dejte do Vyhledávacího řetězce ^priklad\.cz$ a do Nahradit řetězec www.priklad.cz.

Na závěr si ověřte, že máte filtr správně.

Zdroj: carloseo.com/redundant-hostnames-google-analytics/

Napsat komentář