Získání náhodného čísla v Bashi

Náhodné číslo v Bashi získáme voláním interní funkce bashe $RANDOM (pozor, nejedná se o proměnnou, ale o funkci). Tato funkce vrací pseudonáhodné číslo v rozsahu 0 až 32767.

echo $RANDOM

nebo

randomNumber=$RANDOM
echo $randomNumber

Vygenerování náhodného čísla v rozsahu 1 – 10 provedeme pomocí operátoru modulo (zbytek po dělení)

echo $(( ($RANDOM % 10) + 1 ))

Napsat komentář