Zaokrouhlování v Javě pomocí knihovny Math

Knihovna Math nabízí pro zaokrouhlování tyto funkce:

  • round: vrací celé číslo (long), očekávané zaokrouhlení (od 5 nahoru)
  • rint: vrací desetinné číslo (double), podobné jakou round, ale ne vždy
  • floor: vrací desetinné číslo (double), zaokrouhluje směrem dolů
  • ceil: vrací desetinné číslo (double), zaokrouhluje směrem nahoru
double a = 1.4;
double b = 1.5;
double c = 1.6;
double na = -1.4;
double nb = -1.5;
double nc = -1.6;

System.out.println("round");
System.out.println(Math.round(a));
System.out.println(Math.round(b));
System.out.println(Math.round(c));
System.out.println(Math.round(na));
System.out.println(Math.round(nb));
System.out.println(Math.round(nc));

System.out.println("floor");
System.out.println(Math.floor(a));
System.out.println(Math.floor(b));
System.out.println(Math.floor(c));
System.out.println(Math.floor(na));
System.out.println(Math.floor(nb));
System.out.println(Math.floor(nc));

System.out.println("ceil");
System.out.println(Math.ceil(a));
System.out.println(Math.ceil(b));
System.out.println(Math.ceil(c));
System.out.println(Math.ceil(na));
System.out.println(Math.ceil(nb));
System.out.println(Math.ceil(nc));

Výsledek:

round
1
2
2
-1
-1
-2

floor
1.0
1.0
1.0
-2.0
-2.0
-2.0

ceil
2.0
2.0
2.0
-1.0
-1.0
-1.0

Napsat komentář