Pohled pg_stat_activity

Pohled pg_stat_activity ukazuje jaká je aktuální aktivita na databázovém serveru (jaká jsou aktuální připojení k serveru), na které databázi/databázích tato aktivita probíhá, uživatele (který se připojil), status daného připojení a třeba též sql dotaz, který probíhá (v případě, že status je active), nebo poslední dotaz, který na tomto připojení proběhl (pokud je status jiný než active).

select * from pg_stat_activity;

Některé zajímavé sloupce

datid databázové OID
datname název databáze
usename název připojeného uživatele
backend_start čas, kdy se klient připojil do databáze
query_start čas, kdy byl spuštěn sql dotaz
state_change čas, kdy došlo k poslední změně stavu (state)
waiting true, pokud se čeká na zámek (lock)
state stav připojení
query poslední sql dotaz, který proběhl (pokud je stav active tak probíhá)

Zdroje:

 

Napsat komentář