Třináct základních příkazů v Linuxu

Pokud s začínáte s linuxovou konzolí, nebo jste se náhodou dostali na linuxový server, který nemá grafické rozhraní, a nebo máte jiný důvod proč začít pracovat s Linuxem v konzoli, pomůže vám tento příspěvek s úvodními kroky.

S Linuxem se v příkazové řádce pracuje tak, že napíšete příkaz (název programu), za ním případné argumenty a enter.

Pro doplňování názvů příkazů, adresářů a souborů používejte tabulátor. Pokud se potřebujete přepnout do složky Documents ve vašem domovském adresáři  a napíšete D (cd D) a stisknete enter, nestane se nic, protože složek s tímto názvem je tam více. Když stisknete enter podruhé, zobrazí se vám možnosti  (Desktop, Download, Documents). Pokud dopíšete oc (cd Doc) a stisknete enter, doplní se Documents a vy si ušetříte psaní.

příkaz popis obvyklé parametry příklady použití
pwd print working directory

zobrazí cestu k aktuálnímu adresáři (tam kde právě jste)

pwd
ls list

vylistuje (zobrazí seznam) souborů a podadresářů v aktuálním adresáři

-a (all)
-l (long)
ls -al
man manual

zobrazí manuálovou stránku

man ls
man pwd
cd change directory

změní adresář

cd ~
cd ..
cd moje_subdirectory
less zobrazí obsah souboru less soubor
nano textový editor Ctrl + X pro ukončení editoru nano novysoubor
rm remove

odstraní soubor (adresář)

-r (odstraní adresář včetně obsahu) rm soubor
mkdir make directory

vytvoří adresář

mkdir adresar
rmdir remove directory

odstraní adresář

-r (odstraní adresář včetně podadresářů) rmdir adresar
cp copy

okopíruje soubor

cp soubor
mv move

přesune soubor

mv soubor
history zobrazí historii příkazů history
clear zobrazí prázdnou obrazovku bez předchozích příkazů a výsledků clear

Cvičení:

 1. Zjisti cestu do aktuálního adresáře.
 2. Vypiš obsah aktuálního adresáře.
 3. Vyčisti si konzoli.
 4. Vypiš obsah aktuálního adresáře včetně skrytých souborů
 5. Vytvoř soubor s názvem myfirstfile, který bude obsahovat libovolný text.
 6. Vytvoř adresář mydirectory.
 7. Přepni se do nově vytvořeného adresáře.
 8. Vytvoř nový soubor mysecondfile, který bude obsahovat libovolný text.
 9. Vytvoř adresář mysubdirectory.
 10. Přesuň soubor mysecondfile do adresáře mysubdirecory.
 11. Vypiš obsah složky mysubdirectory.
 12. Přesuň se do adresáře mysubdirectory.
 13. Okopíru soubor mysecondfile do nadřazeného adresáře.
 14. Smaž soubor v aktuálním adresáři.
 15. Vypiš cestu do aktuálního adresáře.
 16. Přesuň se do nadřazeného adresáře (mydirectory).
 17. Vypiš cestu do aktuálního adresáře.
 18. Smaž adresář mysubdirectory.
 19. Zobraz si obsah aktuálního adresáře.
 20. Přejmenuj soubor v tomto adresáři na renamedfile.
 21. Přejdi do nadřazeného adresáře.
 22. Smaž adresář mydirectory.
 23. Zobraz si obsah souboru myfile.
 24. Smaž soubor myfile.
 25. Zobraz si historii příkazů.

Řešení:

 1. pwd
 2. ls (možno též použít parametry např. ls -al)
 3. clear
 4. ls -a (možno též ls -al)
 5. nano myfirstfile, napsat text, Ctrl + X, y, potvrdit
 6. mkdir mydirectory
 7. cd mydirectory
 8. nano mysecondfile, napsat text, Ctrl + X, y, potvrdit
 9. mkdir mysubdirectory
 10. mv mysecondfile ./mysubdirectory
 11. ls mysubdirectory
 12. cd mysubdirectory
 13. cp mysecondfile ..
 14. rm mysecondfile
 15. pwd
 16. cd ..
 17. pwd
 18. rmdir mysubdirectory
 19. ls
 20. mv mysecondfile myrenamedfile
 21. cd ..
 22. rm -r mydirectory (nebo rmdir mydirectory)
 23. less myfile, q pro vrácení zpět (nebo more myfile, nano myfile)
 24. rm myfile
 25. history

Napsat komentář