Psaní a mazání textu v editoru Vim

Editor Vim má několik módů. Nejčastěji používaný je příkazový mód, ve kterém se editor nachází při spuštění nebo po stisku klávesy ESC. Pokud potřebujete napsat text (což pokud jsme si otevřeli textový editor se dá předpokládat) musíme se přepnout do režimu vkládání. To lze provést několika různými klávesami.

i začne se psát od místa před kurzorem
I začne se psát od začátku řádku
a začne se psát od místa za kurzorem
A začne se psát na konci řádku
o začne se psát na novém řádku za řádkem, na kterém je umístěn kurzor
O začne se psát na novém řádku před řádkem, na kterém je umístěn kurzor

Pokud potřebujete mazat, je třeba se přepnout do příkazového režimu (klávesa ESC). Pak pro mazání můžete použít následující klávesy:

x maže znaky směrem doprava
X maže znaku směrem doleva
D smaže všechny znaky od kurzoru do konce řádku
dd smaže celý řádek

Zdroj: www.lagmonster.org/docs/vi.html

Napsat komentář