Nastavení verze závisloti v maven properties

Závislosti v souboru pom.xml jsou uváděny včetně verze <version></version>.

<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-core</artifactId>
    <version>4.3.5.RELEASE</version>
</dependency>

Napřiklad při použití Spring frameworku je pravděpodobné, že závislostí bude řada a velké množství z nich bude používat stejnou verzi. Je pak vhodné mít configuraci verzí na jednom místě a pokud mají závislosti stejnou verzi, tak je sdílet. Toho lze docílit pomocí elementu <properties></properties> v pom.xml a použití ${...}. V následujícím příkladu budu mít tři závislosti a z toho dvě budou mít stejnou verzi.

<properties>
	<spring-version>4.3.5.RELEASE</spring-version>
	<spring-batch-version>3.0.7.RELEASE</spring-batch-version>
</properties>

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring-core</artifactId>
		<version>${spring-version}</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring-context</artifactId>
		<version>${spring-version}</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.batch</groupId>
		<artifactId>spring-batch-core</artifactId>
		<version>${spring-batch-version}</version>
	</dependency>
</dependencies>

Do elementu <properties></properties> se vloží element s verzí a ve <version></version> se pak na něj odkazuje pomocí názvu uvedeného v ${...}.

Napsat komentář