Vyhledávání ve všech souborech pomocí grep

Pro vyhledávání v souborech se používá program grep což je program příkazové řádky dostupný na UNIX systémech.

grep Ahoj pokus2
Vyhledá slovo ‚Ahoj‘ v souboru pokus2.

grep Ahoj *
Vyhledá slovo ‚Ahoj‘ ve všech souborech v adresáři.

grep -r Ahoj *
Vyhledá slovo ‚Ahoj‘ ve všech souborech v adresáři a podadresářích.

grep -rl Ahoj *
Prohledá všechny soubory v aktuálním adresáři a podadresářích a vypšíše jména souborů, které obsahují slovo ‚Ahoj‘.

Napsat komentář