Vytvoření seznamu z množiny v Javě

Datový typ Set (množina) je kolekce prvků, kdy každý z prvků se v množině může vyskytovat maximálně jednou. Set se používá jako struktura, která odfiltruje duplicity. Následně je ale často potřeba převést Set na seznam (List). Díky tomu, že Set implementuje rozhraní Collection, je možné použít konstruktor new ArrayList<>(set).

Set set = new HashSet<>();
set.add(7L);
set.add(2L);
set.add(19L);
set.add(7L);
set.add(7L);
set.add(2L);

List list = new ArrayList<>(set);

System.out.println(Arrays.toString(list.toArray()));

Výsledek

[2, 19, 7]

V případě, že Set je prázdný, vytvoří se prázdný List.

Set set = new HashSet<>();
List list = new ArrayList<>(set);

System.out.println(Arrays.toString(list.toArray()));

Výsledek

[]

Napsat komentář