Ahoj světě v JavaFX 8

JavaFX je soubor java balíčků, které umožňují vývoj grafických aplikací v Javě. Dříve k tomuto účelu sloužily knihovny AWT a poté Swing. JavaFX je nástupcem Swingu a verze JavaFX 8 je nyní nejaktuálnější.

Takto vypadá jednoduchá grafická aplikace v JavaFX.

javafx_ahoj_svete  javafx_ahoj_svete02

A toto je její kód.

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception{
    Button button = new Button();
    final Text message = new Text();

    button.setText("Řekni ahoj");
    button.setOnAction((event) -> message.setText("Ahoj"));

    VBox layout = new VBox(5, button, message);
    layout.setAlignment(Pos.CENTER);

    Scene scene = new Scene(layout, 200, 150);

    primaryStage.setTitle("Ahoj světe");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}

Názvosloví v JavaFX je inspirováno divadlem (divadelní hrou). Hra se skládá z jednotlivých scén (scenes), které jsou hrány na jevišti (stage). Objekt typu Stage máme k dispozici. Do něj vložíme objekt typu Scene. Do scény se vkládá kontejner, který sdružuje další komponenty a umisťuje je.

Napsat komentář