OutOfMemoryError při testech

V případě, že dostanete následující chybu při Maven buildu (mvn clean install)

Tests run: 226, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 316.116 sec - in TestSuite
Exception in thread "main" Exception in thread "Thread-0" Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."
Exception: java.lang.OutOfMemoryError thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "main"
Exception: java.lang.OutOfMemoryError thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "Thread-0"

Results :

Tests run: 226, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO]
[INFO] CEB UMA Parent ..................................... SUCCESS [ 5.639 s]
[INFO] CEB UMA API ........................................ SUCCESS [ 15.656 s]
[INFO] CEB UMA Impl ....................................... FAILURE [05:37 min]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 05:59 min
[INFO] Finished at: 2016-03-29T15:08:52+02:00
[INFO] Final Memory: 43M/272M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:2.16:test (default-test) on project project_name: Execution de fault-test of goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:2.16:test failed: The forked VM terminated without saying properly goodbye . VM crash or System.exit called ?

Zkuste změnit nastavení paměti určené pro surefire plugin.

<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
 <configuration>
 <argLine>-Xmx4096m</argLine>
 </configuration>
</plugin>

Surefire plugin se používá pro spouštění testů v lifecycle default, fázi test a výše uvedená chyba může signalizovat nedostatek paměti. Volba -Xmx určuje maximální velikost paměti (maximální velikost Java heap). Java heap (halda) je paměť určená pro Java objekty.

Napsat komentář