Minimální pom.xml

Minimální pom.xml musí být uvozen tagem <project> a musí obsahovat tagy <modelVersion>, <groupId>, <artifactId> a <version>.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>cz.vitfo</groupId>
    <artifactId>projekt</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

</project>

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
Určuje verzi modelu pom. Aktuálně je podporována pouze verze 4.0.0. Tento tag je povinný.

<groupId>cz.vitfo</groupId>
Identifikuje firmu, skupinu, nebo vývojáře, který tento projekt vytvořil. Nejčastěji se používá se url (psaná od domény nejvyšího řádu), kterou má daná firma, skupina, vývojář zaregistrovánu, protože se jedná o jedinečný identifikátor.

<artifactId>projekt</artifactId>
Identifikuje projekt. Musí být jedinečný v rámci groupId. Společnost (vývojář) mohou vytvořit více projektů (stejné groupId), ale tyto projekty musí mít jedinečné artifactId.

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
Určuje verzi projektu. Slovo SNAPSHOT se používá v případě, že projekt je ve vývoji.

Tagy groupId, artifactId a version se zazývají GAV souřadnice a jednoznačně určují soubor projektu.

Napsat komentář