Převod streamu primitivních datových typů na stream objektů

V předchozím příspěvku jsem se věnoval streamům, které jako elementy obsahují primitivní datové typy. Jednalo se o následující streamy: IntSteam, DoubleStream, LongStream. Pomocí metody boxed() je možné stream primitivních datových typů převést na stream objektů odpovídajícího datového typu.

// Převod na stream objektů.
Stream<Integer> si = IntStream.range(1, 10).boxed();
Stream<Long> sl = LongStream.of(1_415, 402_112, 999).boxed();
Stream<Double> ds = DoubleStream.generate(() -> Math.random()).limit(5).boxed();

// Zobrazení elementů streamu.
si.forEach(System.out::println);
sl.forEach(System.out::println);
ds.forEach(System.out::println);

Napsat komentář