Práce s historií v Bash

Velikost historie (počet uchovávaných příkazů) se nastavuje v souboru .bashrc v home adresáři (proměnné HISTSIZE a HISTFILESIZE). Historie v Bash se dá procházet pomocí šipek. Celou historii zobrazíme příkazem history. Výpis historie můžeme omezit přepínačem, pomocí kterého určíme, kolik příkazů z historie chceme zobrazit.

history 10 (zobrazí posledních 10 záznamů)

Pokud chceme provést nějaký příkaz z historie a nechce se nám dlouho listovat, stačí si historii zobrazit (u každého příkazu je číslo) a napsat !číslo_příkazu.

$ history
1 ls /etc
2 nano host
3 ls
4 ls -al
5 nano /etc/host
6 cd apt
7 pwd
8 cd /etc/apt
9 ls
10 nano sources.list
11 exit
12 history

V příkladu výše mám v historii celkem 12 příkazů. Pokud chci rychle provést příkaz nano /etc/host stačí mi napsat !5. Pokud chci vykonat poslední příkaz stačí napsat !!. Pro příkaz nano /etc/host jsem zapomněl uvést sudo. Stačí mi tedy napsat sudo !!.

Zdroj: digitalocean.com/community/tutorials/…

Napsat komentář