Zvuky

Příkazy pro přehrání zvuku jsme již použili v jednom z předchozích dílů a to pro přehrání mňoukání. Nyní se na kategorii „Zvuk“ podíváme podrobněji. Kromě přehrávání mňoukání můžeme také nastavit bubnování na různé nástroje a také přehrávání not různými nástroji. Vše si ukážeme na písničce „Skákal pes přes oves“.

scratch_zvuky_noty

Na obrázku je notový zápis písničky. Pro ty, kteří noty neznají, je nad každou notou uveden její název. Část „Skákal pes“ se skládá ze dvou not „g“, jedné noty „e“ a pauzy. Část „přes oves“ je stejná jako část předchozí.

Nejdříve zvolíme „událost“, která spustí náš program. Pro tento příklad si vybereme mezerník. Následně nastavíme nástroj pro přehrávání not na klavír (příkaz „nastav nástroj“ a volba 1). Nyní už jen postupně přehrajeme noty pomocí příkazu „hraj notu … příštích … taktů“. Za notu vyberte tu, kterou potřebujete právě přehrát.

Zde je část „Skákal pes“.

scratch_zvuky_01

A zde je přidaná část „přes oves“.

scratch_zvuky_02

Není to špatné, ale chtělo by to přidat bicí. Přidáme tedy bubnování tak, aby každý takt začínal úderem do bubnu. Aby jak přehrávání not, tak bubnování, začalo ve stejný okamžik, musíme zvolit pro spuštění stejnou událost.

scratch_zvuky_03

Práci s přidáváním úderu pro každý takt si můžeme ulehčit cyklem. Celkem má část „Skákal pes, přes oves“ 4 takty. Použijeme tedy cyklus (opakování), který se bude opakovat 4 krát.

scratch_zvuky_07

Nyní obdobným způsobem dokončíme část „přes zelenou louku“. Noty, které nejsou vybarvené, se hrají delší dobu (v našem případě jeden takt). Pokud jde o bubnování, má část „Skákal pes, přes oves, přes zelenou louku“ 8 taktů. Použijeme tedy cyklus (opakování), který se bude opakovat 8 krát.

scratch_zvuky_04

A nebo můžeme použít opakování 7 krát a po osmé zkusit třeba činely.

scratch_zvuky_05

Zde je kód první poloviny písničky.

scratch_zvuky_06

Zde je odkaz na projekt: https://scratch.mit.edu/projects/94370168/