První projekt

Přihlašte se do Scratche a zobrazte si pracovní plochu (na hlavní stránce klikněte na „Tvořit“). Na scéně byste měli vidět jednu postavu (v mém případě kočku). V levé horní části je textové pole, kam zadejte název projektu, např. První projekt.

scratch_prvni_program_00

Každý program potřebuje místo, odkud má začít a také se potřebuje dozvědět, kdy má začít. Potřebuje se dozvědět, že jej někdo spustil. Programy v počítači běžně spouštíme dvojklikem, filmy zase přehráváme stisknutím tlačítka play. Dvojklik či stisknutí play je událost, která znamená spuštění. Ve Scratchi si můžeme zvolit, jaká událost náš program spustí.

V záložce „Scénáře“ (kategorie kódu) vyberte „Události“ a do pracovní plochy myší přetáhněte příkaz „po kliknutí na“ s ikonou vlajky. Tím říkáme, že pokud někdo klikne na příkaz s vlajkou (nebo na ikonu vlajky v pravé horní části Scény) náš program se spustí.

scratch_prvni_program_01

Pokud nyní na vlajku kliknete, nic se nestane. Program se sice spustil, ale hned skončil, protože nenásledovaly žádné příkazy k vykonání.

V záložce „Scénáře“ klikněte na „Vzhled“. V této kategorii naleznete příkazy ke změně velikosti, barvy, skrytí postavy, nebo zobrazení komixové bubliny s řečí nebo myšlenkami. Vyberte příkaz „mysli si Hmm… příštích x sekund“ a přetáhněte jej k předchozímu příkazu. Pokud se při přetahávání dostanete blízko k předchozímu příkazu, budete je moci spojit. Místo x zadejte dvojku. Tím programu říkáte, že si má myslet Hmm… následující dvě vteřiny a pak pokračovat.

scratch_prvni_program_02

Jako další vyberte příkaz „říkej … příštích x sekund“ a připojte jej k předchozímu příkazu. Zadejte text „Ahoj, na chvíli zmizím.“ a dobu nastavte opět na dvě sekundy.

Ze stejné kategorie příkazů ještě připojte příkaz „skryj se“.

scratch_prvni_program_03

Nyní se přepněte do kategorie „Ovládání“ a vyberte a připojte příkaz „čekej x sekund“. Za x doplňte jedničku.

scratch_prvni_program_04

Opět se přepněte do kategorie „Vzhled“ a připojte poslední příkaz „ukaž se“.

scratch_prvni_program_05

Program je hotov. Pro spuštění klikněte na ikonu vlajky vedle textového pole, do kterého jste zadávali název projektu (program zastavíte kliknutím na červené kolečko). Program je také možné spustit kliknutím na příkaz „po kliknutí na“ s ikonou vlajky.

scratch_prvni_program_06

Popis
Kliknutím na ikonu vlajky se program spustí a postupně provádí zadané příkazy. Nejdříve provede příkaz „mysli si …“. Tento příkaz zobrazí komixovou bublinu se zadaným textem. Text bude viditelný zadaný počet sekund. Po uplynutí této doby program pokračuje dalším příkazem a to „říkej …“. Tento příkaz zobrazí bublinu s zadaným textem, který bude viditelný x sekund. Po uplynutí této doby následuje vykonání příkazu „skryj se“, který ze scény odstraní postavu. Následuje příkaz „čekej x sekund“, který zastaví provádění programu na uvedenou dobu. Po uplynutí této doby pokračuje program k poslednímu příkazu „ukaž se“, který zobrazí postavu na scéně. Po provedení tohoto příkazu se program ukončí.

Odkaz na projekt
Zde je odkaz na vytvořený projekt: https://scratch.mit.edu/projects/91827946/. Pokud na odkaz kliknete, v nové záložce prohlížeče se vám zobrazí tento projekt. Projekt si můžete spustit, nebo si jej kliknutím na „Pohlédni dovnitř“ otevřít.

scratch_prvni_program_07