Pohyb

V minulé lekci jsme si ukázali, jak se provádí určení a nastavení polohy pomocí kartézkého souřadnicového systému (pomocí osy x a y, které jsou na sebe kolmé). Také jsme vytvořili jednoduchou animaci. V této lekci se podíváme na další příkazy v kategorii „Pohyb“.

Do pracovního okna přetáhněte příkaz pro spuštění programu. Pod něj pak přidejte příkaz, který běh programu pozastaví na jednu vteřinu. Naše animace doposud hned po spuštění měnily velikost či pozici. Tímto způsobem docílíme toho, že program se spustí, ale příkazy se začnou vykonávat až po určité době.

scratch_pohyb_01

Nejdříve změníme souřadnici x (na hodnotu 200), chvíli počkáme a změníme souřadnici y (na hodnotu 150).

scratch_pohyb_02

Nyní změníme x o 50 kroků směrem doleva, počkáme a změním y o 100 kroků dolů. Připomínám, že je potřeba uvést záporné číslo.

scratch_pohyb_03

Všechny tyto změny pozic byly skokové. Teď použijeme příkaz, který pozici změní plynule: „klouzej … sekund na x: … y: …“. Pozici nastavte na x: -500 a y: 50. Stejným příkazem vrátíme postavu do výchozí pozice (x: 0, y: 0). Kolik nastavíte sekund na klouzání (na změnu pozice) nechám na vás.

scratch_pohyb_04

Možná jste si všimli, že postavu můžete poslat mimo scénu (na souřadnice, které jsou mimo), ale postava se tam neposune. Vždy alespoň její kousek uvidíte. Pokud byste chtěli postavu zcela skrýt, je třeba použít příkaz „skryj se“, který je v kategorii „Vzhled“ (v předchozích lekcích jsme ho již používali).

Zde naleznete odkaz na projekt s animací: https://scratch.mit.edu/projects/92169257/