Cykly

Cyklus je způsob, jak označit část kódu tak, aby se opakovala. Většinou se část kódu, která se má opakovat, uzavře do cyklu a v cyklu se pak určí, kolikrát má proběhnout (kolikrát se má zopakovat blok kódu).

Vše si ukážeme na příkladu. Budeme chtít, aby postava skákala o 10 kroků dopředu a o 10 kroků dozadu. Řekněme, že to budeme chtít zopakovat 5 krát. Můžeme to napsat následujícím způsobem.

scratch_cyklus_01

Je to ale zdlouhavé a představte si situaci, že bychom chtěli, aby postava tento pohyb provedna 100 krát. Pro tento případ se hodí konstrukce typu cyklus. Ty nalezneme v kategorii „Ovládání“. Vyberte konstrukci „opakuj x krát“ a zabalte do ní (přetáhněte ji nad) část kódu, kterou chcete opakovat. Za x doplňte 5.

scratch_cyklus_02

Můžeme vytvořit i nekonečný cyklus. To je cyklus, který běží neustále a skončí teprve s koncem programu.

scratch_cyklus_03

Pokud v tomto případě stisknete mezerník, postava bude skákat dopředu a dozadu, dokud program neukončíte.

Zde je odkaz na projekt: https://scratch.mit.edu/projects/92994997/