Cvičení 3

V předchozí lekci jsme si ukázali události a v této lekci si je procvičíme.


Zadání 1

Vytvořte program, ve kterém bude možné navigovat postavu pomocí šipek.

 1. po stisknutí šipky vlevo se změní poloha postavy směrem doleva
 2. po stisknutí šipky vpravo se změní poloha postavy směrem doprava
 3. po stisknutí šipky nahoru se změní poloha postavy směrem nahoru
 4. po stisknutí šipky dolů se změní poloha postavy směrem dolů

Zadání 2

Vytvořte program, ve kterém bude postava opakovat písmena stisknutá na klávesnici.

 1. po stisknutí klávesy „A“ postava řekne „A“.
 2. po stisknutí klávesy „B“ postava řekne „B“.
 3. po stisknutí klávesy „C“ postava řekne „C“.
 4. po stisknutí klávesy „D“ postava řekne „D“.

Zadání 3

Vytvořte program, ve kterém bude moci posunou postavu doleva nebo doprava. Postava vždy řekne, kterým směrem se pohybuje. Postava navíc bude schopná reagovat na stisknutí klávesy „A“, „C“ a „N“.

 1. po stisknutí šipky vlevo se postava plynule přesune k levému okraji scény a řekne „Jdu dozadu“.
 2. po stisknutí šipky vpravo se postava plynule přesune k pravému okraji scény a řekne „Jdu dopředu“.
 3. po stisknutí mezerníku se postava vrátí na výchozí pozici (x: 0, y: 0)
 4. po kliknutí na klávesu „A“ postava řekne „Ahoj“.
 5. po kliknutí na klávesu „C“ postava řekne „Čau“.
 6. po kliknutí na klávesu „N“ postava řekne „Nazdar“.

Řešení

Řešení zadání 1: https://scratch.mit.edu/projects/92513473/
Řešení zadání 2: https://scratch.mit.edu/projects/92513879/
Řešení zadání 3: https://scratch.mit.edu/projects/92514006/