Textový editor Nano

Nano je textový editor. Pomocí něj si vytvoříme soubor s názvem pokus. Soubory budeme vytvářet v domovské složce. Pokud v ní nejste, přesuňte se do ní.

Ovládání programu

nano

Otevře se vám program Nano. V horní části vidíte název a verzi programu (GNU nano 2.5.3) a název otevřeného souboru. Ve spodní části je nápověda s nejčastěji používanými příkazy. Jelikož jsme v textovém režimu, editor se ovládá pomocí kláves (klávesových zkratek). Znak ^ (stříška) před znakem znamená klávesu Ctrl. Pokud stisknete Ctrl + X, program se ukončí. Klidně si to vyzkoušejte. Pozor, někdy je třeba použít pravý Ctrl.

Pokud jste program zavřeli, znovu jej otevřete (otevře v nanu soubor pokus).

nano pokus

Napište si nějaký text. Psaní, opravy a mazání textu je intuitivní a ničím nepřekvapí. Pokud nyní zkusíme soubor zavřít (^X) program se zeptá, zda chcete změny uložit (Y), nebo ne (N), nebo zda se chcete zrušit ukončení programu (C). Stiskněte Y pro uložení změn. Program se vás zeptá kam (do jakého souboru) chcete změny uložit a předvyplní soubor, zadaný při spouštění editoru. Volbu stačí potvrdit klávesou enter.

Když si nyní vypíšete obsah domovské složky, objeví se vám ve výpisu soubor pokus.

> ls
pokus

Soubor si znovu otevřete.

nano pokus

V souboru proveďte změny. Pro jejich uložení slouží klávesová zkratka ^O (pravý Ctrl + O). Editor se vás zeptá, do kterého souboru chcete ukládat a předvyplní ten aktuální. Enter uloží změny (^C zruší ukládání).

Další častou činností je vyhledávání. K tomu slouží ^W. Do řádku Search:, který se objevil ve spodní části napište hledaný výraz a stiskněte enter. Na první místo výskytu se přesune kurzor.

Kromě pravé klávesy Ctrl a znaku je možné použít i funkční klávesy.

Klávesová zkratky – další popis

Ctrl+G F1 nápověda k programu
Ctrl+X F2 ukončit program
Ctrl+O F3 zapsat aktuální soubor na disk
Ctrl+J F4 zformátuje aktuální odstavec (přizpůsobí jej velkosti okna terminálu)
Ctrl+R F5 vloží jiný soubor do aktuálního souboru (tato volba vám umožní zadat soubor, který se má vložit, je možné do sebe vložit i ten samý soubor, který je právě otevřený) Ctrl+W F6 vyhledávání řetězce nebo regulárního výrazu
Ctrl+Y F7 přechod na předchozí stránku (obrazovku) – posun v textu dozadu
Ctrl+V F8 přechod na další stránku (obrazovku) – posun v textu dopředu
Ctrl+K F9 vyjmi řádek, ve kterém se nachází kurzor a vlož jej do poměti
Ctrl+U F10 vlož vyjmutý řádek na místo, kde se nachází kurzor
Ctrl+C F11 rozbrazí pozici kurzoru
Ctrl+T F12 zapne kontrolu pravopisu (pokud je k dispozici)

Zobrazení dlouhého textu

Pokud v Nanu píšete text delší, než je šířka terminálového okna, zmizí vám začátek textu a je nahrazen znakem $. Ten text tam stále je, jen není vidět. Pokud chcete vidět celý text, použijte ^J (zarovnání).

Vyjmutí a vložení části textu

Nejdříve najeďte kurzorem na místo, odkud chcete označit text. Použijte Ctrl + Shift + 6 k označení začátku. Nyní se pomocí kurzových kláves (šipek) přesuňte na konce označovaného textu a stiskněte ^K. Přesuňte kurzor na místo, kde chcete text vložit a stiskněte ^U.

Další

Editor Nano toho umí více. Ctrl + G vám otevře nápovědu. V ní se, kromě nám už známé stříšky (^), která označuje klávesu Ctrl, můžete setkat i se zápisem M-. To znamená klávesu Alt. Používané jsou např.
M-U Alt + U vrátí posledně změnu
M-E Alt + E znovu proveď poslední změnu
M-W Alt + W zopakuje posledně zadané hledání
M-D Alt + D zobrazí počet řádku, slov a znaků v souboru

Úkoly

 1. Vytvořte si nový soubor (název je na vás). Napište do něj text. Uložte změny. V textu zkuste vyhledávat.
 2. Vyjměte řádek a vložte jej na jiné místo v textu.
 3. Napište dlouhý řádek a použijte zarovnání tak, aby byl zobrazen celý text.
 4. Otevřete existující soubor a zobrazte počet řádků, slov a znaků v tomto souboru.
 5. Z existujícího textu vyjměte nějakou jeho část a vložte ji na jinou pozici v souboru.
 6. Poslední změnu vraťte zpět a uložte změny (bez zavření programu).
 7. Vyjměte celý řádek ze začátku souboru a vložte jej na konec souboru. Uložte změny a zavřete program.

Co si zapamatovat

Editoru Nano jsme se věnovali docela podrobně. Je to proto, že se soubory se v Linuxu pracuje velmi často. Nemyslím tím jenom klasickou práci s textem, kdy budete něco psát, ale třeba konfigurace programů je právě v textových souborech. Pokud si budete chtít přizpůsobit funkcionalitu nějakého programu, s největší pravděpodobností půjdete do jeho konfiguračního souboru a ten modifikujete.

A co si tedy zapamatovat? Stačí vám vědět jen to, že existuje textový editor s názvem Nano, že je spustíte příkazem nano (nebo nano nazev_souboru), a že ^ znamená Ctrl a M- označuje Alt. Se vším ostatním vám už Nano poradí.

Quiz

 1. Co je to shell.
 2. Klávesová zkratka v Ubuntu pro spuštění programu terminál.
 3. K čemu slouží adresář /bin
 4. K čemu slouží adresář /sbin
 5. Která klávesa je v editoru Nano označena ^.
 6. Jak byste na klávesnici napsali toto ^X.
 7. Jak byste na klávesnici zadali toto M-U a co tato klávesová zkratka provede.