Kopírování, mazání, přejmenovávání souborů

V domovské složce už máme několik souborů. Nejdříve některé z nich okopírujeme. Soubor s názvem soubor1 okopírujeme do stejného umístění a nazveme jej soubor1-copy. Pro kopírování slouží příkaz cp (copy).

cp soubor1 soubor1-copy

Zobrazíme si obsah složky abychom si ověřili, že to fungovalo. V následujích příkladech to budeme dělat automaticky, abychom se přesvědčili, že příkazy fungují.

> ls
pokus soubor1 soubor1-copy soubor2 soubor3

Soubor soubor1 už nepotřebujeme a smažeme jej příkazem rm (remove).

> rm soubor1
> ls
pokus soubor1-copy soubor2 soubor3

Soubor soubor3 má nic neříkající název. Víme že obsahuje dlouhý text, a proto jej přejmenujeme na dlouhy_text. Pro přejmenovávání se používá příkaz mv (move). Tento příkaz slouží pro přesunutí souboru do nového umístění. Pokud ale soubor přesouváme do stejného místa a změníme mu název, výsledkem je přejmenování souboru.

> mv soubor3 dlouhy_text
> ls
dlouhy_text pokus soubor1-copy soubor2