Kde jsme a jak se pohybovat

Kde jsme

Příkazy pwd (print working directory) a ls (list)
Co ukazuje řádka prompt už víme. Nyní přišel čas na to zjistit, kde jsme. K tomu slouží příkaz pwd (Print Working Directory)

> pwd
/home/vitfo

Tím jsme se dozvěděli, že se nacházíme v adresáři vitfo, který je v adresáři home, který je v kořenovém adresáři.

Nyní zjistíme, co tento adresář obsahuje pomocí příkazu ls (list).

> ls

Nezobrazilo se nic. Adresář je prázdný. Pojďme tedy prozkoumat jiné adresáře. Nejdřív se ale budeme muset naučit, jak se pohybovat.

Jak se pohybovat

K pohybu (ke změně aktuálního adresáře) slouží príkaz cd (Change Directory). Ještě drobné upřesnění. Adresář je to samé co složka.

cd /home

Tím se přesuneme se do adresáře home, který je kořenovém adresáři. Zkuste si vypsat jeho obsah.

> ls
vitfo

Adresář /home obsahuje (v mém případě) adresář vitfo.

cd /etc

Tím se přesuneme se do adresáře /etc, který je také v kořenovém adresáři.

ls
acpi hosts.allow ppp
adduser.conf hosts.deny printcap
alternatives hp profile
anacrontab ifplugd profile.d
...

A vypíšeme jeho obsah. V tomto adresáři je toho opravdu hodně.

Nyní se vrátíme zpět do našeho domovského adresáře.

cd /home
cd /vitfo

Lze to zapsat i následujícím způsobem

cd /home/vitfo

Nyní jsme v adresáři /home/vitfo, zkusme si vypsat jeho obsah. Přijdete na to jak? Pomocí příkazu ls.

Quiz

  1. Jaký příkaz použijete pro zjištění aktuálního adresáře, kde se nacházíte?
  2. K čemu slouží příkaz ls?
  3. Jak se nazývá adresář, do kterého se ukládají dočasné soubory?
  4. K čemu slouží adresář /etc?

Úkoly

  1. Přesuňte se do adresáře sbin, který je v kořenovém adresáři a vypište jeho obsah.
  2. Přesuňte se do adresáře bin v kořenovém adresáři a pak zpět do domovského adresáře.