Mongo quickstart

Mongo databáze ukládá záznamy jako dokumenty (documents), což je obdoba záznamů (řádků) v klasické SQL databázi. Dokumenty jsou v tak zvaných kolekcích (collections), což je obdoba tabulek v klasické SQL databázi. Databáze tedy obsahuje jednu nebo více kolekcí, které obsahují dokumenty. Sloupec (column) v SQL databázi zhruba odpovídá poli (field) v Mongu. Velmi hezky zpracované porovnání příkazů a názvosloví mezi Mongem a SQL je zde.

Ukázka jak vytvořit databázi library, v ní kolekci book a v ní dva dokumenty (záznamy). Jsem přihlášen do Mongo clusteru do databáze admin:

admin> use library
switched to db library

Je možné se přepnout i do neexistující databáze (příkaz use). Při prvním vložení dat se vytvoří. To platí i pro kolekci.

library> db.book.insert(
...   {
...     author: "Tom Clancy",
...     name: "Red Winter"
...   }
... )
{
 acknowledged: true,
 insertedIds: { '0': ObjectId("6374c2d6e488ed394674fe05") }
}

library> show collections
book

library> db.book.find()
[
 {
  _id: ObjectId("6374c2d6e488ed394674fe05"),
  author: 'Tom Clancy',
  name: 'Red Winter'
 }
]

library> db.book.insert(
...   {
...     author: "Frederick Forsyth",
...     name: "The Cobra"
...   }
... )
{
 acknowledged: true,
 insertedIds: { '0': ObjectId("6374c31ee488ed394674fe06") }
}

library> db.book.find()
[
 {
  _id: ObjectId("6374c2d6e488ed394674fe05"),
  author: 'Tom Clancy',
  name: 'Red Winter'
 },
 {
  _id: ObjectId("6374c31ee488ed394674fe06"),
  author: 'Frederick Forsyth',
  name: 'The Cobra'
 }
]

Seznam příkazů:

use <nazevDatabaze> vybere databázi
show collections (nebo show tables, nebo db.getCollectionNames(), nebo db.getCollectionInfos()) zobrazí kolekce z vybrané databáze
db.nazevKolekce.find() zobrazí dokumenty v kolekci
db.nazevDatabase.insert(…) vloží dokument do kolekce
show dbs zobrazí databáze

 

Napsat komentář