Nastavení sloupce v JPA tak, aby jej nešlo updatovat

Anotace @Column umožňuje nastavit sloupec jako neupdatovatelný pomocí updatable = false. V následujícím příkladu je takto nastaven sloupec title.

@Column(unique = true, updatable = false)
var title: String = "",

V kódu je sice možné nastavit novou hodnotu

book.title = "New title"
book.description = "New description"

sloupec se ale neobjeví ve vygenerovaném sql.

update
    t_book 
set
    description=?
where
    id=? 

Napsat komentář