Zobrazení složky ve stromové struktuře v Ubuntu

K zobrazení složky ve stromové struktuře slouží program tree.

sudo apt install tree

Nyní stačí být ve složce, kterou chcete zobrazit a napsat tree.

tree
.
├── A
├── B
│   ├── BB
│   │   ├── one.txt
│   │   └── two.txt
│   └── BBB
│     └── three.txt
└── C
  ├── CC
  ├── CCC
  │   └── four.txt
  └── CCCC

Volba -a zobrazí také skryté soubory.

tree -a
.
├── A
│   └── .hidden.txt
├── B
│   ├── BB
│   │   ├── one.txt
│   │   └── two.txt
│   └── BBB
│     └── three.txt
└── C
  ├── CC
  │   └── another_hidden.txt
  ├── CCC
  │   └── four.txt
  └── CCCC

Pokud chcete pouze adresáře, použijte volbu -d.

tree -d
.
├── A
├── B
│   ├── BB
│   └── BBB
└── C
  ├── CC
  ├── CCC
  └── CCCC

Volba -f zobrazí název i s cestou.

tree -f
.
├── ./A
├── ./B
│   ├── ./B/BB
│   │   ├── ./B/BB/one.txt
│   │   └── ./B/BB/two.txt
│   └── ./B/BBB
│     └── ./B/BBB/three.txt
└── ./C
  ├── ./C/CC
  │   └── ./C/CC/another_hidden.txt
  ├── ./C/CCC
  │   └── ./C/CCC/four.txt
  └── ./C/CCCC

Zdroj: askubuntu.com/…/is-there-a-way-to-create-multiple-directories-at-once-with-mkdir

Napsat komentář