Základní konfigurace Mongo databáze se Springem

Při použití application.yml vypadá základní konfigurace připojení k mongo databázi takto (mongo běží na localhostu na portu 27017)

spring:
 data:
  mongodb:
   database: test
   port: 27017
   host: localhost

Je možné použít i tento zápis

spring:
 data:
  mongodb:
   uri: mongodb://localhost:27017/test

Napsat komentář