Daně, zdravotní a důchodové 2018

Daně, zdravotní a důchodové 2018

Jste OSVČ? V březnu a dubnu vás čeká vyplnění několika formulářů. Vzhledem k tomu, že na vytvoření některých formulářů (nebo jejich částí) pracovali odborníci na obfuskaci (znepřehlednění), zde je pár typů:

Přiznání k dani s příjmu fyzických osob

2. ODDÍL (pokud jste kromě SVČ byli také zaměstnáni)
řádek 31, Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů – Jsou to všechny příjmy pokud jste byli zaměstnání (vaše příjmy od zaměstnavatele/ů).
řádek 32, Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona – Pojistné, které za vás zaplatil zaměstnavatel/é.
řádek 34, Dílčí základ daně podle § 6 zákona – Součet předchozích dvou (minus řádek 33, pokud bylo něco placeno v zahraničí).
řádek 37, Dílčí základ daně nebo ztráta ze samostatné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP) – Částka, kterou získáte v příloze 1, řádku 113.

7. ODDÍL
řádek 84, Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani) – Částka, kterou zaměstnavatel/é zaplatili jako zálohu na daň z příjmu (12. řádek v potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od zaměstnavatele).

PŘÍLOHA č. 1
řádek 101, Příjmy podle § 7 zákona – Vaše příjmy jako OSVČ
řádek 102, Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona – Výdaje (pokud uplatňujete paušál např. 60% a příjem je 100.000 pak zde uvedené výdaje budou 60.000)
řádek 104, Rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta) (ř. 101 – ř. 102) – Rozdíl (v předchozím příkladu by zde přišlo vyplnit 40.000)

Výborný interaktivní formulář je na idnes.cz/finance/dane/dane-2018-dan-z-prijmu-online-formulare-interaktivni-tiskopis-prehled-o-prijmech-a-vydajich
Zde je hezký návod novinky.cz/finance/498350-jak-spravne-vyplnit-danove-priznani-za-rok-2018.html

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Tiskopisy naleznete zde: cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Hned druhá kolonka „Místně příslušná OSSZ…“ je ukázkou mistrného zmatení. Pouze ale pokud bydlíte v Praze. Schválně, co byste vybrali z možností: PSSZ (118), PSSZ (118), PSSZ (110), PSSZ (111), PSSZ (113), PSSZ (114), PSSZ (119), PSSZ (122), PSSZ (112), PSSZ (115), PSSZ (116), PSSZ (117), PSSZ (121), PSSZ (123). Naštěstí existuje stránka s kontakty (cssz.cz/cz/kontakty), kde je mapa. Po kliknutí na oblast se dostanete na stránku pracovišť v Praze. Tam sice zjistíte, co výše uvedená kryptická slova znamenají, ale stále nebudete vědět, co do formuláře uvést. Na ČSSZ si toho asi po létech dotazů jsou vědomi a tak dole na stránce naleznete odkaz „Trvale bydlím na území hl. m. Prahy, na které územní pracoviště PSSZ se mám obrátit?“. Myslíte si, že máte vyhráno? Kdepak, na ČSSZ to dotáhli k dokonalosti. Dají vám naději, že už už jste u cíle, aby vám nakonec napsali: Pražané si mohou vybrat, kde si vyřídí své sociální zabezpečení. Klient si tak pro přihlášení do evidence u PSSZ může zvolit také kterékoliv ÚP PSSZ na území města Prahy bez ohledu na to, kde se na území hl. města Prahy nachází jeho sídlo, místo trvalého pobytu, nebo kde vykonává svoji činnost. Pro přihlášení do evidence si můžete vybrat, co ale vyplnit do formuláře?

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Tiskopisy naleznete na stránkách vaší zdravotní pojišťovny nebo jsou i zde: penize.cz/formulare/253159-prehledy-o-prijmech-a-vydajich-osvc-pro-cssz-a-zdravotni-pojistovny

Napsat komentář