Baltík v příkladech: cesta autem

Zadání:
Vytvoř program, kde Baltík přijede autem k domečku a po stisku klávesy vjede do garáže.

Autor:
Honzík, 8 let

Řešení:


Výsledek:

Vysvětlení:

Baltík se změní na auto.

Nekonečný cyklus, kdy se po každém pohybu kontroluje políčko, na které se Baltík dostal. Pokud se jedná o šipku, provede se změna v požadovaném směru. Pokud to jsou vrata, cyklus se ukončí.

Čeká se na stisk klávesy. Po něm se nastaví rychlost na 2 a čarují se obrázky tak, aby to vypadalo, že se otevírají vrata. Baltík vstoupí dovnitř, zmizí a opět se čaruje tak, aby to vypadalo, že se vrata zavírají.

Napsat komentář