Vaadin 8 a odkazy

Vaadin Link (odkaz) je klasický html odkaz <a href…> a na rozdíl od tlačítka a click listeneru jej crawler webových stránek je schopen najít a následovat na url, na kterou směřuje.

Textový odkaz

Link link = new Link("praceodnas.cz", new ExternalResource("https://www.praceodnas.cz"));
addComponent(link);

Obrázek jako odkaz

Jako obrázek je možné použít ClassResource nebo ThemeResource. Pokud používáte klasickou Maven strukturu projektu, ClassResource je zdroj ve složce src/main/resources. V příkladu uvedený new ClassResource("/images/logo.png") znamená, že soubor logo.png se nachází ve složce src/main/resources/images.

Link classResourceLink = new Link(null, new ExternalResource("https://www.praceodnas.cz"));
classResourceLink.setIcon(new ClassResource("/images/logo.png"));
addComponent(classResourceLink);

Pokud použijete new ThemeResource("images/logo2.png") jako v tomto příkladu, soubor logo2.png se nachází ve složce src/main/resources/VAADIN/themes/mytheme/images.

Link themeResourceLink = new Link(null, new ExternalResource("https://www.praceodnas.cz"));
themeResourceLink.setIcon(new ThemeResource("images/logo2.png"));
addComponent(themeResourceLink);

Link může mít i titulek

Link classResourceLinkWithCaption = new Link("praceodnas.cz", new ExternalResource("https://www.praceodnas.cz"));
classResourceLinkWithCaption.setIcon(new ClassResource("/images/logo.png"));
addComponent(classResourceLinkWithCaption);

Link themeResourceLinkWithCaption = new Link("praceodnas.cz", new ExternalResource("https://www.praceodnas.cz"));
themeResourceLinkWithCaption.setIcon(new ThemeResource("images/logo2.png"));
addComponent(themeResourceLinkWithCaption);

Napsat komentář