Ruby – práce se soubory (xml a json)

Minule jsme se podívali na formáty txt a csv. Nyní si ukážeme základní zpracování dat ve formátu json a xml.

1 – JSON. Zde si vezmu na výpomoc příklad použitý na www.tutorialspoint.com (https://www.tutorialspoint.com/json/json_ruby_example.htm)

Mějme následující vstupní soubor, který chceme načíst

{
  "President": "Alan Isaac",
  "CEO": "David Richardson",
 
  "India": [
   "Sachin Tendulkar",
   "Virender Sehwag",
   "Gautam Gambhir"
  ],

  "Srilanka": [
   "Lasith Malinga",
   "Angelo Mathews",
   "Kumar Sangakkara"
  ],

  "England": [
   "Alastair Cook",
   "Jonathan Trott",
   "Kevin Pietersen"
  ]
	
}

V rámci ruby si musíme opět nejdříve vyzádat potřebné knihovny

  require 'json'

a pak již můžeme načíst soubor

  json = File.read('input.json')
  obj = JSON.parse(json)

pro parsování stringu do formátu JSON pak použijeme příkaz

  JSON.parse(string)

velmi důležitá metoda pak je „generate(obj, pots=nil)“ . Tato umožňuje vytvoření JSON dokumentu z Ruby. Na druhé straně pak máme metodu „load(source, proc = nil, options = {})“, která umožňuje získání ruby datové struktury přímo z JSONu.

nyní se podíváme na jednoduchou ukázku práce s formátem JSON. Jedná se jednoduché cvičení ze script Unicorn College

  require "json"
  data = [1, "hello", true, {3 => 4, "key" => "value"}]

  serialized_data = JSON.generate(data)
  puts serialized_data

  data = JSON.parse(serialized_data)

  File.open("data.json", "w") do |file|
   file.write(serialized_data)
  end

   pretty_serialiazed_data = JSON.pretty_generate(data)
   File.open("pretty_data.json", "w") do |file|
   file.write(pretty_serialiazed_data)
  end


  deserialized_data = nil
  File.open("data.json", "r") do |file|
   deserialized_data = JSON.parse(file.read)
  end

2 – XML. Další docela obsáhlou podkapitolou bude práce s xml. Pro zjednodušení a také z praktických důvodů si zde ukážeme pouze zpracování ve spolupráci s knihovnou nokogiri

Opět si musíme nejdříve vyžádat potřičnou knihovnu

  require "nokogiri"

Než se ale pustíme dál, tak se podíváme na dvě motody, které následně použijeme. Metoda xpath vrací kolekci, kdežto metoda at_xpath nám vrátí první položku takovéto kolekce.

Nyní již pojďme na vlastní načítání, zde využiji opět ukázku ze skript Unicorn College

Mějme xml dokument s následující strukturou


 
  James
  Smith
  
  
   
   
   
   
   
  
 

ten pak následně načítáme tímto způsobem

students = []
File.open("study_results.xml", "r") do |file|
 doc = Nokogiri::XML::Document.parse(file)
 doc.root.xpath("student").each do |student_element|
  first_name = student_element.at_xpath("first_name").content
  last_name = student_element.at_xpath("last_name").content
  date_of_birth_element = student_element.at_xpath("date_of_birth")
  day = date_of_birth_element["day"].to_i
  month = date_of_birth_element["month"].to_i
  year = date_of_birth_element["year"].to_i
  student = Student.new(first_name, last_name, Time.new(year, month, day))
  study_results = {}
  student_element.at_xpath("study_results").xpath("subject").each do |subject_element|
   subject_code = subject_element["code"]
   grade = subject_element["grade"]
   study_results[subject_code] = grade
  end
  student.study_results = study_results
  students << student
 end
end

Jak je vidět i samotný code odráží komplexnost dokumentu. Nejinak je tomu u zápisu, kde se opět podíváme na scripta z Unicorn College, která nám přiblíží zápis s pomocí třídy Nokogiri::XML:Builder.

require "nokogiri"
require "yaml"
 
require_relative "quiz_classes.rb"
 
source_file = "quiz_object.yaml"
target_file = "quiz.xml"
 
# load quiz data
quiz = YAML.load_file(source_file)
 
# create a new Builder instance
builder = Nokogiri::XML::Builder.new do |xml|
 # create the root element ("quiz")
 xml.quiz({"name" => quiz.name, "author" => quiz.author}) do
  # iterate over all questions
  quiz.questions.each do |question|
   # create a "question" element
   xml.question({"text" => question.text}) do
    # iterate over all answers
    question.answers.each do |answer|
     # create an "answer" element
     xml.answer(answer.text, {"correct" => answer.correct ? 1 : 0})
    end
   end
  end
 end
end
 
# save the XML document to a file
File.open(target_file, "w") do |file|
 file.puts builder.to_xml
end

Výsledný výstup pak vypadá následovně 
  Torino
  San Marino
  Vatikan
  Terst
 

Napsat komentář