Spring – Java konfigurační soubor a konfigurace anotacemi

Spring má dva hlavní způsoby konfigurace (XML a Javu), ale tři hlavní přístupy ke konfiguraci a každý z těchto přístupů má několik názvů.

  • Konfigurace využívající XML (XML based configuration)
   • XML konfigurační soubor a XML konfigurace (XML config and XML-driven/based configuration)
   • XML konfigurační soubor a konfigurace anotacemi (XML config and annotation-driven/based configuration)
  • Konfigurace využívající Javu
   • Java konfigurační soubor a konfigurace anotacemi (Java config and annotation-driven/based configuration | Java based configuration | JavaConfig)

Java konfigurační soubor a konfigurace anotacemi
V tomto příspěvku se podíváme na Java konfigurační soubor a konfigurace anotacemi. V tomto případě se používá pro konfiguraci Java třída a anotace (@Autowired, @Service, …).

Naše jednoduchá aplikace bude mít dvě rozhraní MessageService a SecurityService. Rozhraní MessageService bude mít metodu String getMessage() a SecurityService String encode(String text). Funkčnost aplikace je tato: nejdříve získá řetězec (metoda getMessage()) a ten potom zašifruje (metoda encode()). Vlastní způsob šifrování, implementovaný v SecurityServiceImpl, bude triviální. Všechny písmena e v textu změníme za € a všechna písmena s za §.

Struktura projektu

project
├───src
│  ├───main
│  │  ├───java
│  │  │  └───cz
│  │  │    └───vitfo
│  │  │      │  Config.java
│  │  │      │  Main.java
│  │  │      │  MyApplication.java
│  │  │      │
│  │  │      └───service
│  │  │        │  MessageService.java
│  │  │        │  SecurityService.java
│  │  │        │
│  │  │        └───impl
│  │  │            MessageServiceImpl.java
│  │  │            SecurityServiceImpl.java
│  │  │
│  │  └───resources

Vytvoříme si třídu Main.java, ve které vytvoříme kontext Springu. Ve třídě Main.java budeme mít logiku naší aplikace. Nepoužijeme konfigurační soubor beans.xml, ale místo něj budeme mít třídu Config.java.

Config.java

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import cz.vitfo.service.MessageService;
import cz.vitfo.service.SecurityService;
import cz.vitfo.service.impl.MessageServiceImpl;
import cz.vitfo.service.impl.SecurityServiceImpl;

@Configuration
public class Config {

	@Bean
	public MyApplication myApplication() {
		return new MyApplication();
	}
	
	@Bean
	public MessageService messageService() {
		return new MessageServiceImpl();
	}
	
	@Bean
	public SecurityService securityService() {
		return new SecurityServiceImpl();
	}
}

Main.java

import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(Config.class);

		MyApplication application = context.getBean(MyApplication.class);
		application.start();

		context.close();
	}
}

MyApplication.java

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;

import cz.vitfo.service.MessageService;
import cz.vitfo.service.SecurityService;

@Component
public class MyApplication {

	@Autowired
	private MessageService messageService;
	@Autowired
	private SecurityService securityService;

	public void start() {
		String message = messageService.getMessage();
		String encoded = securityService.encode(message);

		System.out.println(message);
		System.out.println(encoded);
	}
}

MessageService.java

public interface MessageService {

	String getMessage();
}

MessageServiceImpl.java

import org.springframework.stereotype.Service;

import cz.vitfo.service.MessageService;

@Service("messageService")
public class MessageServiceImpl implements MessageService {

	public String getMessage() {
		return "message";
	}
}

SecurityService.java

public interface SecurityService {

	String encode(String text);
}

SecurityServiceImpl.java

import org.springframework.stereotype.Service;

import cz.vitfo.service.SecurityService;

@Service("securityService")
public class SecurityServiceImpl implements SecurityService {

	private static final String e = "€";
	private static final String s = "§";

	public String encode(String text) {
		text = text.replaceAll("e", e);
		text = text.replaceAll("s", s);
		return text;
	}
}

Výsledek

message
m€§§ag€

V tomto projektu chybí soubor beans.xml. Definice jsou v Java třídě Config.java. Všimněte si anotací @Bean, které odpovídají xml elementům …. a také anotace @Configuration, která třídu Config.java označuje za třídu s konfigurací. Používají se stejné anotace (@Component, @Service, @Autowired, ..) jako v případě xml konfiguračního souboru s component scan.

Napsat komentář