Začínáme programovat v Go: 3 díl, další program

V tomto díle tutoriálu si vytvoříme další jednoduchý prográmek a znovu si jej popíšeme. Náš program bude vypisovat informace a bude se jmenovat info.go. V naší pracovní ploše (workspace) si vytvoříme adresář programs (do něj nyní budeme dávat naše krátké prográmky) a v něm soubor info.go (název mého workspace je vitfo.cz).

go
└───src
  └───vitfo.cz
    └───programs
        info.go

Obsah souboru info.go

package main

import "fmt"

/* Prints info */
func main() {
	fmt.Println("name: Jonh")
	fmt.Println("surname: Smith")
	fmt.Println("year of birth: 1999")
}

Popis
Každý go program se skládá z balíčků. Program (běh programu) začíná v balíčku main a v jeho hlavní metodě, která se také jmenuje main.
Pokud program potřebuje něco, co už je někde vytvořeno, importuje si balíček, ve kterém se daná funkcionalita nachází, pomocí klíčového slova import.
Z balíčků, které importujeme, můžeme používate pouze jména (funkce, proměnné), které začínají velkým písmenem. Pokud jsou v importovaném balíčku funkce a proměnné začínající na malé písmeno, nelze je použít (jsou používané jen v daném balíčku a nejsou přístupné zvenku). V našem případě to znamená, že balíček fmt obsahuje funkci s velkým počátečním písmenem Println.
Příkazy v některých programovacích jazycích se musí ukončovat speciálním znakem (velmi často je to středník). V go stačí konec rádky.
Komentáře se vkládají mezi /* */. Komentáře nemají vliv na program a jeho funkčnost, ale dělají program čitelnější. Komentáře jsou informace pro nás nebo jiného programátora.

Výsledek
Program spustíme go run info.go

C:\Users\vitfo\go\src\vitfo.cz\programs>go run info.go
name: Jonh
surname: Smith
year of birth: 1999

Úkol
Rozšiřte aktuální prográmek tak, aby vypisoval ještě další informace (oblíbenou barvu, místo narození, …)

Možné řešení:

package main

import "fmt"

/* Prints info */
func main() {
	fmt.Println("name: Jonh")
	fmt.Println("surname: Smith")
	fmt.Println("year of birth: 1999")
	fmt.Println("place of birth: Czech Republic")
	fmt.Println("favourite color: blue")
}

Napsat komentář