Konfigurační soubory v PostgreSQL a jejich umístění

Konfigurační soubory a jejich umístění lze jednoduše získat dotazem do pohledu (view) pg_settings.

SELECT name, setting FROM pg_settings WHERE category = 'File Locations';

Ve Windows můžete dostat tento výsledek

name       settings
config_file    C:/Program Files/PostgreSQL/9.4/data/postgresql.conf"
data_directory  C:/Program Files/PostgreSQL/9.4/data"
external_pid_file
hba_file     C:/Program Files/PostgreSQL/9.4/data/pg_hba.conf"
ident_file    C:/Program Files/PostgreSQL/9.4/data/pg_ident.conf"

Na Linuxovém serveru tato umístění

    name    |         setting
-------------------+------------------------------------------
 config_file    | /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf
 data_directory  | /var/lib/postgresql/9.4/main
 external_pid_file | /var/run/postgresql/9.4-main.pid
 hba_file     | /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf
 ident_file    | /etc/postgresql/9.4/main/pg_ident.conf

Pro krátký popis jednotlivých souborů slouží sloupec short_desc

SELECT name, short_desc FROM pg_settings WHERE category = 'File Locations';
    name    |          short_desc
-------------------+--------------------------------------------------
 config_file    | Sets the server's main configuration file.
 data_directory  | Sets the server's data directory.
 external_pid_file | Writes the postmaster PID to the specified file.
 hba_file     | Sets the server's "hba" configuration file.
 ident_file    | Sets the server's "ident" configuration file.

Napsat komentář